عناوين مطالب سایت
گویمت معنای عدل راستین

با این شب عشق هر که آوا دارد

خطابه ی خدا

عشق را باید نگهبانی کنی

این، زیباترین ِزمانه هاست

من و این هستی دیوانه قراری داریم

بخوان این خطّ جادوگر ز شعر ناب ایرانی

چادر انسان ز سر افکنده ام

من شاهد خاموشم، عشقست که می کوشد

نشان بی نشان عارفان حقّ بجو

غم عشق و گنج روح و ره و رسم نامداری

عشق غوغا می کند

ما را به جهان سرایداران خوانند

صراط مستقیم و بیان خاموشی

جهان در مشت من است

آنان که بر زمین اصلاح طلبان نام دارند..

دل این غمزده ی خسته ی تنها چه کند

بنگرم بر شادی های تن و..

رستنی دارد دل دیوانه خو

عقلها و قلبها

دوست بیا در حرم پارسی

چیست مردن؟ رستن از پیراهنی

پیش از آزادی،‌ طوفانی سهمگین..

چیست عاشق؟ ذرّه ی قائم به ذات

درباره ی قدرت و خدمت

رسم ما، آیین ما، تدبیر ما

عشقست و به جز عشق جهانی تو مجو

جان به لب آورده ای، دست مریزاد دل

گفت با تشویش پس مقصد کجاست؟

درباره ی قدرت عشق

حال خرابت از دم دانش و عقل بشریست

داستان روح در زندان هستی

سراپا جان سراپا نور باشید

عشق، بودن ماست..

در خانه ی جان ما سراپا رقص است

از خدا برای خدا

با ما برقص

چنانی آسمان در من به هم شد

کوه تو بنگر دلا، قلّه فرا می رود

آنچه خداوند می شنود

هست از تدبیر و هم دلواپسی

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0028 ثانیه