خبر از آدم و این عالم نفسانی نیست

ساخت وبلاگ
چکیده : غزل ۱۶۱.خبر از آدم و این عالم نفسانی نیست خبر از روح بر آید... با عنوان : خبر از آدم و این عالم نفسانی نیست بخوانید :

غزل ۱۶۱.

خبر از آدم و این   عالم     نفسانی     نیست  
خبر از روح بر آید ز دم فانی نیست
 
خاطر عشق میازار و ز خود فارغ باش
همه اسرار جهان آن چه که می دانی نیست
 
روزها سر به نهان گیر و شبان فاش بخوان
زان خط راز که جز خامه ی روحانی نیست
 
سرّ الاسرار خدا را چو معبّر گوید
گوش کن نیک که جز نسخه ی رحمانی نیست
 
هر که را خاطره ی عشق به راهی گیرد
خاطر ما که به جز خاطر یزدانی نیست
 
وصل می خیزد از آن چشمه ی جوشان برخیز
صحبت ماندم و می مانم و می مانی نیست
 
آن سوی خیر و شرت سوی جهان های دگر
بال و پرّ جز سوی آن باده که افشانی نیست
  
خالی دهر رسیدیم و رها از همه هیچ
همه روحیم و کسی صورت انسانی نیست
  
حلمیا صحبت این چرخ و جهان هیچ مکن
بی دم عشق جهان را نفس و جانی نیست
خبر از آدم و این عالم نفسانی نیست | غزلیات حلمی
منبع:‌ غزلیات حلمی، کتابخانه دلبرگ 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30