روح تویی ای بشر

ساخت وبلاگ
چکیده : روح تویی ای بشرخاک و علف نیستیموج خدامنزلیاین تف و کف نیستیحلمی ... با عنوان : روح تویی ای بشر بخوانید :

روح تویی ای بشر
خاک و علف نیستی
موج خدامنزلی
این تف و کف نیستی
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08