عشق یعنی فارغی، آزادگی

ساخت وبلاگ
چکیده : عشق یعنی فارغی، آزادگیدر کمال قلّگی، افتادگیبا خدا بی ترس دل آراستندر مصاف موجها، آمادگیحلمی ... با عنوان : عشق یعنی فارغی، آزادگی بخوانید :

عشق یعنی فارغی، آزادگی
در کمال قلّگی، افتادگی
با خدا بی ترس دل آراستن
در مصاف موجها، آمادگی
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08