روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق

ساخت وبلاگ
چکیده : روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشقیار خدا نمی شود جز به فیوض ماه عشقهرچه که هست در جهان هیچ کن و ورا... با عنوان : روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق بخوانید :

روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق
یار خدا نمی شود جز به فیوض ماه عشق
هرچه که هست در جهان هیچ کن و ورا بخوان
هرچه که هست نیک تر دود شود به راه عشق
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08