در راه حقیقت همه یاران رفتند

ساخت وبلاگ
چکیده : در راه حقیقت همه یاران رفتنداز پیش و پس و برون و پنهان رفتندتا نام تو آمد به میان از پی توذرّات وجود... با عنوان : در راه حقیقت همه یاران رفتند بخوانید :

در راه حقیقت همه یاران رفتند
از پیش و پس و برون و پنهان رفتند
تا نام تو آمد به میان از پی تو
ذرّات وجودم همه چون جان رفتند
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08