آنجا که سخن طراز دارد اینجاست

ساخت وبلاگ
چکیده : آنجا که سخن طراز دارد اینجاستاوج و فلکی چو باز دارد اینجاستبا ما چو سر عروج داری نیکوستکانجا که فلک ... با عنوان : آنجا که سخن طراز دارد اینجاست بخوانید :

آنجا که سخن طراز دارد اینجاست
اوج و فلکی چو باز دارد اینجاست
با ما چو سر عروج داری نیکوست
کانجا که فلک نماز دارد اینجاست
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08