همین باشد سزای عشق بازی

ساخت وبلاگ
چکیده : چرا این گونه ای، ای دل! خموشیز خود کم گشته ای چون خودفروشیهمین باشد سزای عشق بازیسر و جان باختن ناگه... با عنوان : همین باشد سزای عشق بازی بخوانید :

چرا این گونه ای، ای دل! خموشی
ز خود کم گشته ای چون خودفروشی
همین باشد سزای عشق بازی
سر و جان باختن ناگه به نوشی
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 11 خرداد 1397 ساعت: 18:55