عشق را باید نگهبانی کنی

ساخت وبلاگ
چکیده : عشق را باید نگهبانی کنیجان فدای جان جانانی کنی ره چو می دانی دگر بیهودگی ستبا غریبان سوره روخ... با عنوان : عشق را باید نگهبانی کنی بخوانید :

عشق را باید نگهبانی کنی
جان فدای جان جانانی کنی


ره چو می دانی دگر بیهودگی ست
با غریبان سوره روخوانی کنی


دل چو بر پا شد دگر نامحرمی ست
صحبت این خلق نادانی کنی


راه ما چون ماه ما افراشته
گویمت تا آنچه می دانی کنی


آن کلام و آن هجای اصل جو
تا تو هم یک روز دربانی کنی


کار عالم کردن از بیچارگی ست
خاصه باید کار پیشانی کنی


راه می رو! حرف می دیگر بس است
بر شو تا یک کار طغیانی کنی


حلمی از پرواز گوید، پر گشا!
عشق می خواهد پریشانی کنی


...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 0:48