دوست بیا در حرم پارسی

ساخت وبلاگ
چکیده : دوست بیا در حرم پارسیاین خُم معراج و دم پارسیروز و شب از خطۀ بی نام اومعجزه ها از قلم پارسیحلمی... با عنوان : دوست بیا در حرم پارسی بخوانید :


این خُم معراج و دم پارسی
روز و شب از خطۀ بی نام او
معجزه ها از قلم پارسی
حلمی
دوبیتی حلمی - دوست بیا در حرم پارسی

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21