پیش از آزادی،‌ طوفانی سهمگین..

ساخت وبلاگ
چکیده : پیش از آزادی، طوفانی سهمگینو پیش از طوفانی سهمگینآرامشی کذایی ستچنانچه پیش از یقین، شکّو پیش از شکّا... با عنوان : پیش از آزادی،‌ طوفانی سهمگین.. بخوانید :

پیش از آزادی،
و پیش از طوفانی سهمگین
آرامشی کذایی ست
چنانچه پیش از یقین، شکّ
و پیش از شکّ
ایمانی دروغین است.


در سرم شوق طوفانهاست و در دلم طغیان هزار اقیانوس.
آرام آرام اجتماعی را که دیرزمانی ست از خود رانده ام به خود فرا می خوانم. آهسته آهسته زمان حجاب افکندنها و سر به باد دادنهاست. زمانه ی آزادی ست، لیک پیش از آن زمانه ی لرزه ها و رعدهاست.


 آستین می تکانم و پا می کوبم.
 چرا که زمانه ی خنده ها،
 لیک پیش از آن زمانه ی آهها و دردهاست.   


حلمی | کتاب لامکان


...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 0:16