رنک الکسا شما بروز شد : 0 هست از تدبیر و هم دلواپسی :: هست از تدبیر و هم دلواپسی

هست از تدبیر و هم دلواپسی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

عشق غوغا می کند. آبها را بر هم می زند تا ماهیان مرده بالا آیند و بادها را می آشوبد تا خاکهای سیاه برخیزند و آنگاه روبیده شوند. عشق کلک خامان می شکند و عیار نااهلان برملا می سازد. در طوفانهای عشق هیچ غم از دیوان نیست که دیوان خود پایان خویش اند.

 
در دیوان عشق نیز حکم این است که آتش دُردها بسوزاند و بلا زخم های کهنه مرهم کند. پس خوش باشید ای عاشقان آن هنگام که شعله ها زبانه کشند. 


حلمی | کتاب لامکان


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

ما را به جهان سرایداران خوانند
بر تارک شب شهاب باران خوانند
آنسوی زمان به عشق دربان خوانند
بر روی زمین شهان پنهان خوانند

حلمی

دوبیتی حلمی - ما را به زجهان سرایداران خوانند


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :
خردمند چون با چپ مخالف است به راست متمایل نمی شود و چون راست راه نمی برد به چپ نمی خیزد. خردمند راه میان را برمی گزیند و آن همان صراط مستقیم است. آن راه که در کتابهای آسمانی ست و او در میان قلب یافته است. آن راه در قلب است؛ در بطن جان.  صراط مستقیم، راه میان است. آن راه خاموشان است. راهی که جز از طریق خاموشی بیان نمی شود و خاموشی، راه سخن است. آن راه که در آن لبها بسته اند و چشمها بسته اند، و پاها به سویی نمی روند و دستها چیزی نمی جویند، و چون چنین شود خورشید خاموشی رخ می کند و خداوند در قلب سخن می آغازد.  حلمی | کتاب لامکان
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

آنگاه که سالک به تمامی خود را شناخت «عاشق» می شود. و عاشق می گوید: «من در مشت خودم، جهان در مشت من است.»


حلمی | کتاب لامکان


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :
«آنان که بر زمین اصلاح طلبان نام دارند به حقیقت افسادگران اند. ایشان فرزندان دنیایند، صاحبان دنیایند، و در لباس ظاهر می زیند و در لباس ظاهر می میرند. اصلاً نیستند که بزیند، اصلاً نیامده اند که بروند. از ابتدا مرده اند و تا انتها مرده اند و با مرگ نیز از مرگی به مرگی دیگر رهسپارند تا آن دم که در تلنبار فساد و ظلمت پشت هاشان خمیده شود و دهانشان کف کند و مغزهاشان در هم ژولیده شود و نفس هاشان از بوی اشمئزاز خویش بالا آورد. آنگاه در دوزخهای خویش چشم می گشایند و در می یابند همه سو آتش است و همه سو هیزمهای تاوان پشته بر پشته است و ایشان از آتش می گریزند و چون از آتش می گریزند در آتش فروتر می شوند و آتش فسادهای ایشان آرام آرام می سوزاندشان و پرده های ظلمت را در خون و آه و رنج یکی یکی فرو می شوید و چون رنجهای نفس به آخر شد، رنجهای جان می آغازد و آنگاه در می یابند که آن زمان که خود را بر زمین اصلاح طلبان می نامیدند به حقیقت افسادگران بوده اند و درمی یابند ملک دنیا و فرزندی دنیا به تفی نمی ارزد و ابرانسانی جز خونخواری نیست و انسان لباسی بیش نیست که روح بر خود گزیده است. و آنگاه به جستجوی روح راهی می شوند، و به جستجوی خود به هر سو روان می گردند و هر سو را می پویند و هر کو را می کاوند تا شاید از خود نشانی یابند و چون همه سوها جوییده شد و همه کوها پیموده، درمی یابند باید بر سر جای خویش بنشینند و
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :
دل این غمزده ی خسته ی تنها چه کنددر قفس مرغ غزلخوان خوش آوا چه کند تا خدا پر زد و ایوان فلک تاب نداشتهوزنان دست فشان جز به تمّنا چه کند شعله تا منزل خورشید چو در سیر خوشستدر مه و جلوه ی عاریّه تماشا چه کند طرب از چشمه ی خوابست و صفای دل ماورنه دل با خموشی شب صحرا چه کند عیش مستانه کن و باده ی دردانه طلبعاشق مست مگو با غم فردا چه کند سر سجّاده به دیوان مَلِک خواهم دادلشکر آینه با آن بت خارا چه کند مُلک و نام و غزل و باده از آن دل ماستمردم خوابرو با جام مطلّا چه کند صحبت عشق تو شد، غیر تو و حرف تو نیستکوسه ی آب تو در ساحل و دریا چه کند دل من برد بدان اوج فلک آن شه مستمانده این جاست که با مردم حاشا چه کند حلمیا روح شو فارغ کن از این خاک دلتملّت خفته بدین صوت دلارا چه کند  
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

بنگرم بر شادی های تن و ملال روح
و بنگرم بر شادی های روح و ملال تن
و بنگرم بر این هر دو؛ آه هیچکدام!
و بنگرم بر این هیچکدام؛ وای هر دو!


حلمی | کتاب لامکان


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

رستنی دارد دل دیوانه خو 
رستنی از هر دری از هر دو سو
از سر صحن میان تا لامکان 
تا شود با روح تازان روبرو

حلمی

دوبیتی حلمی - رستنی دارد دل دیوانه خو

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

عقلها اگرچه درخشان خوش اند، امّا این قلبهای درخشان اند که کار می کنند. این قلبهایند که راههای زرّین می گشایند، عمارت های جاودانه می سازند، رقص و موسیقی و کلمه در هم می بافند و تمدّن ها از هیچ برمی آورنند.


عقلها اگرچه درخشان خوش اند، چه بمانند و چه فرّار و دوان به هر سو که قدر دانسته شوند، امّا این قلبهایند که استوار به مدار خویش می تپند و سرزمین ها برکت می دهند.


حلمی | کتاب لامکان


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :

دوست بیا در حرم پارسی
این خُم معراج و دم پارسی
روز و شب از خطۀ بی نام او
معجزه ها از قلم پارسی
حلمی
دوبیتی حلمی - دوست بیا در حرم پارسی

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:21
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها