هست از تدبیر و هم دلواپسی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : خبر از آدم و این عالم نفسانی نیست بخوانید :
غزل ۱۶۱.خبر از آدم و این   عالم     نفسانی     نیست  خبر از روح بر آید ز دم فانی نیست خاطر عشق میازار و ز خود فارغ باشهمه اسرار جهان آن چه که می دانی نیست روزها سر به نهان گیر و شبان فاش بخوانزان خط راز که جز خام...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : آواز خدا بخوانید :
جهانی نو، به تمامی زبانی نو. خانه ای نو و به تمامی مردمانی نو. آسمانی نو و خورشیدی نو، یار همان، لیکن با تلألوی سپیدی نو. آفتاب می تابد، عمود از درون سرم به تمام جهان. جهان از قلبم آغاز می شود و در دا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : هر که با جان ملولش دوست گشت بخوانید :

مثنوی کامل را در کتابخانه دلبرگ بخوانید. اینجا.
عاشقیم و مست و اوباش نهان | مثنویهای حلمی

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : وقف عشق بخوانید :

عشق به هر کس به قدر ظرفش می دهد و هر کس را به قدر وسعش به خدمت می گیرد. بیرونی را نان بیرون می دهد و از درونی، نان و جان و جهانش را می ستاند و او را به تمامی وقف خویش می گرداند.

حلمی | کتاب لامکان
خدمت معنوی | کتاب لامکان | حلمی

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : گمراهی و هدایت بخوانید :
و در نهایت   گمراهی   تحفه ای اهریمنی از آن کسانی ست که به ارشاد دیگران سخت در کارند و ایشان که گاه خرقه می کشند و گاه خرقه می نهند، زان پیش تر که در درون خویش خرقه های خویش دیده باشند - خرقه های جهل و شر...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : تغییر و گسترش بخوانید :
آنچه که دیروز بودم امروز نتوانم بود. آنچه امروزم فردا نخواهم بود. چرا که زنده ام، و زندگی طوفان ابدی   تغییر   است. زمین تغییر می کند، آسمانها تغییر می کنند و سنگ و گیاه و حیوان و انسان و ملائک در تغییرند...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : دم بزن ای جان که دمت دلرباست بخوانید :
غزل ۳۶۲. دم بزن ای جان که دمت   دلرباست  دم زدن تو ز دم کبریاست دم بزن ای جان که دمادم توییروی تو روی دل و روی خداست دم بزن ای شعشعه ی لامکانشعله ی چشمان تو بر ما سزاست دم بزن ای حضرت روح القدسهر چه تو گو...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : نیستی غیابی به حضور مدام بخوانید :
دوبیتی ۷۹۲.   نیستی     غیابی   به   حضور     مدام  غیبت از آن است که ماییم خامهست به هر سوی و به هر کوی، دوستچون مخوری باده مگو نیست جام حلمی منبع: دوبیتی های حلمی، کتابخانۀ دلبرگ موسیقی: ویوالدی - زمستان [نسخۀ کا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : و چنان آزادم امروز.. بخوانید :
متن ۴۱.حیرت از این آزمون های شگرف. حیرت! که هر بار یکی به خاک در می غلتد و یکی به اوج افلاک پر می کشد. آن به اوج افلاک پرکشیده منم! آن جام شوکرانِ هر چه درد و اندوه را سرکشیده منم! و   چنان     آزادم     امروز   ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30
چکیده : ... با عنوان : اندرون آ در ره دوّار ما! بخوانید :
غزل ۴۴۸. رمزگویی خاصه شد آزار مامن بگویم تو بخوان از کار مامن نگویم تو نمان بر جای خودتو بمان، هم راه بین هم یار ماگر تو از خویش قفس بیرون شویواصلان هستند در دربار ماخطّ یاری خوان و برگ دوستیگرچه پیش ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 19:30